Dobór optymalnych środków smarnych do maszyn i pojazdów.
Dobór specjalistycznych środków smarnych do specjalnych procesów produkcji.
Dobór odpowiednich chłodziw do obróbki skrawaniem.
Dobór właściwych środków pielęgnacyjnych do układów maszyn.

- Sprawdzenie szczelności i uszczelnienie układów olejowych maszyn
- Czyszczenie układów olejowych maszyn
- Wymiana oleju w maszynach
- Przepompowywanie olejów z równoczesną ich filtracją
- Ciągła filtracja bocznikowa oleju z dokładnością filtrafji
  do 3um do 20um
- Sprawdzenie szczelności i uszczelnienie układów chłodząco-smarujących
  obrabiarek
- Czyszczenie układów chłodząco-smarujących maszyn
- Dezynfekcja układów chłodząco-smarujących maszyn
- Wymiana chłodziwa
- Okresowe sprawdzanie parametrów chłodziwa (sprawdzenie stężenia,
  sprawdzenie odczynu PH, testy na rozwój mikroorganizmów)

Copyright © Atlant, 2008